...

Türbeler

 

  • Sultan Baba Türbesi; Osmanlı Dönemi'ne ait tek türbe mekanı olup içinde Sultan Baba’ya ait ahşap sanduka ile III.Selim’den kalma H.1203 (M.1787) yıllarına ait berat bulunmaktadır. Halveti Tarikatı’nın Şemsi Kolu’nun bir üyesidir. Türbe girişinin sağında yer alan hazirede 1879 tarihli Osmanlı Mezarı bulunmaktadır.
  • Malkoçoğlu Mehmet Bey Türbesi; Osmanlı Devleti’ne Akıncı Bey’i olarak hizmet etmiş en önemli sülâlelerden birisi olan Malkoçoğulları, özellikle Rumeli ve Balkanların fethinde çok büyük yararlılıklar göstermişlerdir. Balkanların muhtelif şehirlerinde Malkoçoğlu ailesi mensuplarına ait pek çok mezar mevcuttur. Kocaeli’deki Malkoçoğlu Mehmet Bey Türbesi’nin, kitabesi günümüzde mevcut değilse de, Mehmet Bey’in babası Malkoç Bey tarafından yaptırıldığı tahmin ediliyor.
  • Çoban Mustafa Paşa Türbesi; Çoban Mustafa Paşa Külliyesinin içerisinde bulunan Çoban Mustafa Paşa’nın Türbesi caminin güneyinde, diğer yapılardan bir duvar ile ayrılan hazirenin içerisinde bulunmaktadır. Türbe içerisinde yalnızca Çoban Mustafa Paşa’nın mezarı bulunmaktadır. Külliye 1523-1524 tarihleri arasında yapılmıştır. Çoban Mustafa Paşa 1579 tarihinde, Viyana Seferi sırasında ölmüş, Gebze’de ölümünden önce yapılan türbesine gömülmüştür.
  • Yas Çelebi Türbesi; Türbe, XIV. Yüzyılın ilk yarısında yaptırılmıştır. Uzun süre içerisinde pek çok onarıma uğraya türbe orijinal durumunu yitirmiştir. Türbe içerisindeki bir kitabeden İlyas Çelebi’nin torunlarından Şıkk-ı Evvel Defterdar Hasan Bey’in cami ile birlikte türbeyi de 1776’da onardığı öğrenilmektedir.
  • Horasanlı Şeyh Kudbeddin Çelebi Türbesi; Selçuklu Türbeleri üslubundaki türbenin XIV-XV yüzyılda yapıldığı mimari üslubundan anlaşılmıştır. Moloz taştan kare planlı olarak yapılmış, üzeri de basık bir kubbe ile örtülmüştür. Türbenin altında mumyalığı vardı. Türbenin kuzey girişinde kapısı ve diğer kenarlarda da birer penceresi bulunuyordu.

Türbe, İsmet Paşa Caddesinin 1070 yılında açılışı sırasında yıkılarak ortadan kaldırılmıştır.

  • Kadı Feyzullah Bey Türbesi;.Feyzullah Bey’in 1451 yılında ölümünden sonra ailesi tarafından yaptırılmıştır. Büyük olasılıkla da büyük torunu Kudbeddin Çelebi tarafından yaptırılmıştır.
  • Akçet Dede Türbesi; Kocaeli Gebze ilçesi Denizli Köyü’ne yaklaşık 2 km. uzaklıkta Akçet Dede Türbesi bulunmaktadır. Akçet Dede’nin kim olduğu konusunda bir bilgi bulunmamaktadır.

İlgili Haberler